học phí khóa học tại Enter Focus Academy

Học phí tại Enter Focus Academy

Học phí các khóa đào tạo tại Enter Focus Academy:  Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp: 5.300.000  Xử lý ảnh với Adobe Photoshop:  1.600.000  Thiết kế in ấn với Adobe Illustrator:  1.600.000   Lớp học... Read more →
Khóa học thiết kế in ấn với Corel Draw

Khóa học Corel Draw

Khóa học thiết kế in ấn với Corel Draw  Giúp bạn hoàn thiện những kỹ năng: vẽ logo, thiết kế các sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực in ấn như Cardvisit, Brochure, Pano, Bìa sách, Bao bì sản phẩm,... Read more →
1 10 11 12