Hướng dẫn Illustrator: Cách tạo mẫu tô Pattern sợi carbon trong Illustrator

Cách tạo mẫu tô Pattern sợi carbon trong Illustrator

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo mẫu tô sợi carbon trong Illustrator theo từng bước sau.

cách tạo mẫu tô Pattern

Văn bản được tô bằng mẫu Pattern sợi carbon

1. Cách tạo mẫu tô Pattern: tạo tài liệu mới và thiết lập lưới

Nhấn Ctrl+N để tạo một tài liệu mới với kích thước 850 x 850 pixels. Chọn Color Mode là RGB, chọn Raster effects là 72 ppi. Nhấn OK.

cách tạo mẫu tô Pattern

Vào View chọn Show Grid (Ctrl+”) và Snap to Grid (Shift+Ctrl+”).

cách tạo mẫu tô Pattern

Vào Edit > Preferences > Guides & Grid và nhập 5 vào trường Gridline every và nhập 1 trong trường Subdivisions. Bạn có thể dễ dàng bật hoặc tắt nó bằng phím tắt Ctrl+”.

cách tạo mẫu tô Pattern

cách tạo mẫu tô Pattern

Mở Info panel bằng cách vào Window > Info để xem trước trực tiếp kích thước và vị trí của hình dạng của bạn. Vào Edit > Preferences > Units để đặt đơn vị đo thành pixel. Những tùy chọn này sẽ tăng đáng kể tốc độ làm việc của bạn. Bây giờ hãy tìm hiểu cách tạo một mẫu Pattern trong Illustrator.

2. Cách tạo mẫu tô Pattern: tạo Blend cho Illustrator Pattern đầu tiên

Bước 1

Chọn Rectangle Tool (M). Hủy màu tô tại ô Stroke, chọn ô Fill và đặt giá trị R = 35 G = 35 B = 35. Tại artboard của bạn tạo một hình 56 x 112 px; tùy chọn Grid và Snap to Grid làm cho việc vẽ trở nên dễ dàng.

Đổi màu Fill thành R = 87 G = 87 B = 87, vẽ hình 56 x 36 px và đặt nó giống như hình ảnh thứ hai.

cách tạo mẫu tô Pattern

Bước 2

Chọn cả hai hình chữ nhật, tới Object > Blend > Make (Alt+Ctrl+B). Nhấp đúp vào Blend Tool trong hộp công cụ để mở cửa sổ Blend Options. Chọn Specified Steps từ Spacing menu, nhập giá trị 25, sau đó bấm OK .

cách tạo mẫu tô Pattern

cách tạo mẫu tô Pattern

Vẫn chọn nhóm Blend và tới ObjectExpand.

cách tạo mẫu tô Pattern

Bước 3

Chọn Rectangle Tool (M) và vẽ hình với kích thước 56 x 1 px. Tô màu cho hình với R = 61 G = 61 B = 61 và đặt nó như hình ảnh bên dưới.

Nhấn V chọn Selection Tool, nhấn giữ phím Alt và kéo hình chữ nhật nhỏ để nhân bản nó tới vị trí như trong hình. Thay đổi màu tô của nó thành R = 12 G = 12 B = 12.

Leave a Comment

Chát Zalo