CSS: Thuộc tính font

Định nghĩa và sử dụng Thuộc tính font thiết lập font cho thành phần, bao gồm font chữ, độ rộng, … Cấu trúc tag { font: giá trị; } Với giá trị như sau: Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô... Read more →

Cách dùng Layer mask Photoshop

Mặt nạ của Layer hay Layer Mask là phần rất quan trọng trong Photoshop vì những lý do sau: Là công cụ để tạo vùng chọn (selection) có thể thay dễ dàng thay đổi hình dạng. Mặc định những phép... Read more →
1 2 3 4