Chọn và chỉnh sửa đối tượng nằm trong Group mà không cần UnGroup

Chọn và chỉnh sửa đối tượng nằm trong Group mà không cần UnGroup

Để chọn, di chuyển, quản lý các đối tượng tượng có sự liên quan; CorelDRAW sử dụng lệnh Group để nhóm chúng lại.

Ví dụ: Chúng ta vẽ một bông hoa với nhiều cánh, sau đó vẽ tiếp một nhụy hoa tròn màu vàng. Nếu muốn di chuyển bông hoa, chúng ta phải chọn tất cả các cánh hoa và nhụy hoa, rồi mới di chuyển toàn bộ chúng tới vị trí mới. Vì thế sau khi chọn chúng, ta Group chúng lại (Ctrl+G) để lần sau muốn di chuyển thì chỉ cần chọn vào bất cứ chỗ nào trong bông hoa, thì sẽ chọn được cả bông hoa để di chuyển.

Việc Group các đối tượng, tuy giúp di chuyển chúng dễ dàng; nhưng muốn chỉnh một đối tượng trong đó, thường phải UnGroup.

Ví dụ: Tôi muốn chuyển màu cho các cánh hoa từ màu đỏ thành màu tím. Nếu chọn bông hoa đã Group và chọn tô màu tím, các cánh hoa đổi màu tím; nhưng nhụy hoa cũng bị tím theo.

chọn và chỉnh sửa đối tượng nằm trong Group

Vậy trong CorelDRAW có thể không cần UnGroup mà vẫn đổi màu các cánh hoa mà không bị đổi màu nhụy hoa không?

Tất nhiên các bạn sẽ hỏi: “Tại sao có lệnh UnGroup lại không dùng?”

Vì thường sau khi UnGroup để chỉnh sửa xong, thì chúng ta lại Group chúng trở lại. Có thể chúng ta chọn lại sẽ bị thiếu, hoặc lại chọn thừa, chọn nhầm sang (các) đối tượng khác. Do đó nếu không phải UnGroup mà vẫn chỉnh sửa được cho đối tượng cần chỉnh sửa thì là tốt nhất.

Vậy có cách nào để chọn và chỉnh sửa một đối tượng nằm trong Group mà không cần UnGroup?

Có 2 phương pháp để chọn và chỉnh sửa một đối tượng trong Group mà không cần UnGroup:

  • Sử dụng phím Ctrl để chọn và chỉnh sửa  đối tượng trong Group
  • Sử dụng Objects Panel để chọn và hiệu chỉnh đối tượng trong Group

Bây giờ chúng ta sẽ trình bày từng phương pháp.

1. Sử dụng phím Ctrl để chọn và chỉnh sửa đối tượng trong nằm Group mà không cần UnGroup

Chọn công cụ Pick, nhấn giữ phím Ctrl rồi click vào đối tượng mong muốn để chọn nó. Click vào đối tượng muốn chọn cho tới khi xuất hiện tám điểm đen tròn bao quanh nó. Hãy thực hiện thao tác chỉnh sửa cho đối tượng đã chọn, ví dụ tô màu mới, sau đó click chuột vào điểm trống bất kỳ để kết thúc chỉnh sửa. Đối tượng muốn chỉnh sửa thay đổi; nhưng không ảnh hưởng tới các đối tượng khác và Group vẫn được duy trì.

chọn và chỉnh sửa đối tượng nằm trong Group

2. Sử dụng Objects Panel để chọn và chỉnh sửa đối tượng nằm trong Group mà không cần UnGroup

Vào menu Window > Dockers > Objects để gọi Objects Panel.

Objects Panel quản lý tất cả các đối tượng có trong bản vẽ, cả đối tượng độc lập lẫn các đối tượng trong Group.

chọn và chỉnh sửa đối tượng nằm trong Group

Bằng cách sử dụng Objects panel; có thể chọn và chỉnh sửa đối tượng nằm trong Group mà không cần UnGroup.

Click vào đối tượng muốn chọn trong Objects Panel. Khi (các) đối tượng được chọn, sẽ xuất hiện tám điểm đen tròn bao quanh. Khi đó có thể tiến hành chỉnh sửa cho (các) đối tượng được chọn mà không làm ảnh hưởng tới các đối tượng còn lại trong Group.

 

chọn và chỉnh sửa đối tượng nằm trong Group

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ