Áp dụng 3D Extrude và Bevel trong Illustrator – Tự học Illustrator

Với hiệu ứng 3D sống động bạn có thể thêm kích thước cho bản vẽ 2D của bạn một cách dễ dàng. Mặc dù các tính năng được giới hạn, bạn vẫn có thể kiểm soát sự xuất hiện của các đối tượng 3D với ánh sáng, đổ bóng, xoay vòng, và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể dễ dàng tạo bản đồ là tác phẩm nghệ thuật trên các bề mặt 3D. Chúng ta hãy xem làm thế nào mỗi hiệu ứng 3D hoạt động …

>> Khóa học illustrator tại Hà Nội

3D Extrude & Bevel

3D Extrude thêm chiều sâu cho một đối tượng để làm cho nó 3D. Chọn đối tượng và đi Effect> 3D> Extrude & Bevel. Cửa sổ tùy chọn hiện ra. Thay đổi Depth Extrude để xác định lượng về chiều sâu. Bevel đặt các loại của các cạnh của đối tượng 3D. Click và kéo các khối lập phương để xác định cách các ngôi sao xoay trong không gian 3d. Bạn cũng có thể thay đổi che mặt để xác định kết cấu.

3D Revolve

3D Revolve hiệu lực thêm chiều sâu cho một đối tượng bằng cách xoay một trục. Trong hình minh họa dưới đây, tôi đã rút ra một nửa chai. 3D xoay sẽ làm cho nó xoay từ trục ngoài cùng bên trái ở 360degrees để tạo thành một chai 3D. Để xoay một đối tượng đi vào Effect> 3D> Revolve.

Lập bản đồ minh họa

Bạn có thể dễ dàng bản đồ đồ họa trên cho một đối tượng 3D. Trước tiên, bạn cần phải thêm đồ họa của bạn để các biểu tượng Palette. Tiếp theo, phải 3D Revolve Options, chọn Map Nghệ thuật và chọn các bề mặt để ánh xạ. Đối với chai của tôi, tôi nhận ra rằng bề mặt của chai là trên bề mặt của 3 4. Tôi có thể nói điều này bằng các wireframe đỏ trên chai trong bản vẽ. Sau đó tôi chọn đồ họa bản đồ cho biểu tượng và thay đổi kích thước hình ảnh của tôi.

Xoay 3D

Xoay 3D cho phép bạn nhanh chóng xoay một đồ họa 2D trong không gian 3d. Nó có thể được tìm thấy dưới Effect> 3D> Rotate.

Chỉnh sửa 3D Appearance

Bất cứ lúc nào bạn muốn thay đổi một đối tượng 3D, bạn có thể đi đến các Palette, nhấp đúp chuột vào 3D Extrude & Bevel để làm cho những thay đổi mới của bạn.

Mở rộng 3D Appearance

Để điền vào các bề mặt với độ dốc và các hiệu ứng khác, bạn sẽ cần phải mở rộng sự xuất hiện của các đối tượng 3D. Sau khi mở rộng, bạn không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nhiều hơn với hiệu ứng 3D nữa. Tuy nhiên, bạn có thể thêm gradient và đột quỵ hiệu ứng cho từng bề mặt. Để mở rộng các hình 3D vào Object> Expand Appearance. Sau đó bạn có thể sử dụng công cụ Direct Selection để lựa chọn các bề mặt bạn muốn áp dụng gradient.

 

Leave a Comment