Cách đánh dấu trang trong InDesign

Trong bài hướng dẫn tự học InDesign này, các bạn sẽ có được kinh nghiệm làm việc với các bảng màu trang và ký tự đặc biệt để thực hiện một hệ thống đánh số trang cơ bản. Bạn cũng sẽ tìm hiểu một vài phím tắt sẽ giúp bạn làm việc nhanh hơn với InDesign.

=>> Tham khảo : Lớp học Indedsign chuyên nghiệp

Bước 1

Mở tài liệu nhiều trang, bạn muốn thêm số trang để. Tới bảng màu trang của bạn, nếu nó không phải là nhìn thấy được bạn có thể kích hoạt nó bằng cách chọn Window> Pages.

Bước 2

Trong bảng màu trang nhấp đúp chuột vào A-master (bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào văn bản hoặc biểu tượng trang). Bạn đang làm việc trong trang chủ.

Bước 3

Chọn công cụ văn bản từ trình đơn Tools(T) của bạn, nếu thanh công cụ không hiển thị, bạn có thể kích hoạt nó bằng cách chọn Window> Tools.

Bước 4

Đặt con trỏ nơi bạn muốn số trang của bạn để ngồi. Click một lần và kéo để vẽ một hộp văn bản đủ rộng để chứa được số tiền cần số.

Bước 5

Chọn Type > Insert Special Character > Markers > Current Page Number. Một khi bạn đã hoàn thành bước này một vốn “A” sẽ tự động xuất hiện. Vốn “A” đại diện cho “A” trang chủ. Bạn có thể chọn, Command + A, và chỉnh sửa các nhân vật với bất kì font, kích cỡ, sắp và màu sắc để phù hợp với phong cách của tài liệu của bạn.

Bước 6

Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra số lượng trang liền kề. Tuy nhiên chúng ta cần phải chuyển về các công cụ lựa chọn đầu tiên (Escape + V). Trong tài liệu của tôi, tôi đã thiết lập các trang tay trái lên đầu tiên. Vì vậy, thay vì đi qua các bước một lần nữa, để đặt các số bên phải tay chúng tôi chỉ đơn giản là sẽ sao chép (Command + C) và dán (Ctrl + V) vào hộp văn bản mà bạn đã chỉ định dạng.

Bước 7

Vị trí của hộp văn bản này trên trang tay phải, hãy vào bảng đoạn và thay đổi sự sắp xếp để sắp xếp đúng.

Bước 8

Bây giờ bạn có thể chuyển về trang chính của bạn, bạn sẽ thấy rằng mỗi trang được đánh số. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng nó không phải là có thể chỉnh sửa các con số, điều này là bởi vì chúng được đặt trên trang chủ và không phải là tài liệu chính. Để chỉnh sửa số quay trở lại trang chủ và sử dụng các kỹ thuật nêu trong các bước 1-6.

Bước 9

Bằng số mặc định 1 bắt đầu trên trang bìa. Theo truyền thống, bạn sẽ không cần trang bìa số. Nó có thể loại bỏ các số mà không làm ảnh hưởng đến phần còn lại của số trang. Click một lần vào biểu tượng trang web mà bạn muốn chỉnh sửa, trong trường hợp này nó là trang đầu tiên. Chọn trình đơn tùy chọn bảng màu trang, mà nằm ở góc trên bên phải của Palette và di chuyển xuống để Override Tất cả các Master Page Items. Bây giờ bấm vào số trang/hộp văn bản mà bạn muốn loại bỏ và xóa nó.

Bước 10
Để bắt đầu trang số 1 trên trang thứ hai của tài liệu quay trở lại vào trình đơn tùy chọn bảng màu trang và đảm bảo rằng allow document pages to shuffle’ và ‘allow selected spreads to shuffle là không được chọn. Để bỏ chọn nổi bật tất cả các trang bằng cách nhấp vào trang đầu tiên, giữ phím Shift và sau đó nhấn vào trang cuối cùng trong tài liệu. Trở lại vào menu tùy chọn trang và bỏ chọn.

Bước 11
Chuột trên nền xám của Palette để bỏ chọn tất cả các trang, sau đó nhấp vào một lần trên trang 2> Tùy chọn trang menu> đánh số và phần tùy chọn. Chọn Start page numbering at’ > ok.

 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ