Cách mở file ảnh đặc biệt trong Photoshop – Tự học Photoshop

Cách mở file ảnh đặc biệt trong Photoshop

Photoshop dùng cách khác nhau trong Windows và Mac OS để xác định định dạng của tập tin hình ảnh:

>> Khóa học Photoshop ở Hà Nội

–    Trong WindowsPhotoshop nhìn vào phần mở rộng tập tin (.tif, .pcx, .psd, vv), và nếu nó tìm thấy một phần mở rộng định dạng ảnh tiêu chuẩn, nó giả định rằng tập tin đã được lưu lại bằng cách sử dụng định dạng đó.

Phần mở rộng tập tin mặc định được ẩn trong Windows. Bạn, như nhiều người dùng khác, có thể đã thay đổi mặc định để hiển thị phần mở rộng tập tin.

–     Mac OS X sử dụng một hệ thống tương tự dựa trên các phần mở rộng tên tập tin. Phần mở rộng tập tin có thể hoặc không thể được ẩn trong Mac OS. Hiển thị hoặc ẩn phần mở rộng tập tin được thực hiện thông qua Info dialog box của file.

Chọn tập tin trong Mac OS X Finder và nhấn Ctrl + I để làm cho thông tin hộp thoại bật lên. Trong hộp thoại này, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn phần mở rộng cho tập tin đó và thay đổi những gì ứng dụng được liên kết với tập tin (hoặc tất cả các tập tin với phần mở rộng).

Đối với lý do tương thích, các ứng dụng Macintosh, chẳng hạn như Photoshop thường sử dụng các tập tin mở rộng Windows. Tuy nhiên, khi bạn di chuyển các tập tin từ một nền tảng khác, họ có thể dễ dàng bị không xác định. Với mở Photoshop của như tính năng, bạn có thể chỉ định các định dạng mà bạn nghĩ (hay biết) một tập tin được sử dụng. Cơ sở này hoạt động hơi khác nhau trong Windows so với Mac OS.

1. Cách mở file ảnh đặc biệt trong Photoshop trên Windows

Trong Windows, hãy làm theo các bước sau để mở một tập tin cụ thể:

– Chọn File → Open As và chuyển đến tập tin bạn muốn mở.

– Từ danh sách Open As drop-down list, chọn định dạng file bạn muốn sử dụng.

– Double-click vào biểu tượng của tập tin.

Nếu bạn chọn định dạng phù hợp ở bước 2, các tập tin sẽ mở ra trong Photoshop. Nếu tập tin không mở, bạn có thể chọn định dạng sai. Chọn khác và thử lại.

2. Cách mở file ảnh đặc biệt trong Photoshop trên máy Mac

Các hộp tiêu chuẩn mở hộp thoại bao gồm một tùy chọn Enable ở phía dưới. Chọn All Documents từ menu pop-up Enable. Sau đó, bạn có thể chọn định dạng file bạn muốn thử trực tiếp từ Format menu pop-up .


Bài cũ hơn cùng chủ đề Photoshop

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ