Cách sử dụng Dash trong InDesign – Tự học Adobe Indesign

Khi sử dụng Dash bạn có ba tùy chọn có sẵn, một gạch nối, một en dash và một gạch đầu dòng. Trong bài học InDesign này sẽ vạch ra những khác biệt giữa ba dấu gạch ngang cũng như tư vấn về khi nào và làm thế nào để sử dụng chúng một cách chính xác trong thiết kế của bạn.

Dấu gạch ngang

Đầu tiên là Dấu gạch ngang. Nó có hai chức năng chính, để phân chia một từ mà cần phải được tách ra ở cuối dòng và tham gia vào một từ ghép.

Trên một bàn phím tiếng Anh tiêu chuẩn gạch nối có thể được tìm thấy ở bên phải của số không.

Indesign sẽ gạch nối bản sao cơ thể của bạn tự động nếu “gạch nối” đánh dấu vào ô được chọn, nó có thể được tìm thấy bên trong bảng điều khoản. Nếu nó không được kích hoạt đi vào Window> Type và Tables> Paragraph.

Hộp đánh dấu nằm ở phía dưới bên trái của bảng. Kích hoạt các dấu tick, nếu nó chưa được. Tuy nhiên một số nhà thiết kế muốn có toàn quyền kiểm soát các dấu gạch nối và thích thêm của riêng mình. Để tắt dấu gạch nối tự động, chỉ cần chọn văn bản box/boxes và bỏ chọn tùy chọn trên bảng màu đoạn văn.

Một lưu ý cuối cùng đề cập đến là không nhầm lẫn giữa một Dấu gạch ngang cho một Symbol Minus. Một Symbol Minus là khác nhau để một Dấu gạch ngang như một dấu trừ thường sẽ phù hợp với đường ngang trên một dấu cộng.

En Dash

Các En Dash thường được sử dụng để thay thế chữ ‘to’ khi thêm ngày. Chú ý cách Dash En có một không gian ở hai bên.

Không giống như một Dấu gạch ngang Dash En là không thể nhìn thấy trên bàn phím và phải được kích hoạt. Các phím tắt là Option + Hyphen hoặc bạn có thể đi vàoType > Insert Special Character > Hyphens và Dashes > En Dash.

Em Dash

Các Em Dash được sử dụng để chỉ một giờ nghỉ hay gián đoạn trong tư tưởng hay để riêng một câu từ một điểm viên đạn. Các Em Dash không có không gian ở hai bên.

Giống như các en dash gạch đầu dòng là không thể nhìn thấy trên bàn phím và phải được kích hoạt. Các phím tắt là Option + Shift + Hyphen hoặc bạn có thể đi vào Type > Insert Special Character > Hyphens và Dashes > Em Dash.

Glyphs

Có một cách khác để chọn dấu gạch ngang. Tới Loại> Glyphs và một bảng màu mới nổi sẽ mở. Glyphs palette sẽ hiển thị một tài liệu tham khảo trực quan cho tất cả các nhân vật trong các kiểu chữ mà bạn đã chọn. Vì có rất nhiều nội dung để di chuyển qua cho phép thu hẹp tìm kiếm của chúng tôi. Trong menu sổ có tiêu đề “Show” chọn Dấu chấm câu xuống, trong tùy chọn này các dấu gạch ngang có thể được tìm thấy. Bằng cách di con trỏ lên mỗi glyphs InDesign sẽ hiển thị tên của họ.’

 

 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ