Cách sửa tập tin hỏng trong InDesign – Tự học Indesign

Nếu bạn thường xuyên sử dụng InDesign, bạn có thể thấy rằng thỉnh thoảng sẽ có một tập tin có thể bị hỏng và trục trặc. Trong bài học InDesign này, bạn sẽ được học một kỹ thuật mà có thể giúp phục hồi các tập tin của bạn chỉ trong một vài bước dễ dàng.

Tham khảo : Lớp học Indesign tại Hà Nội 

Bước 1: Nếu bạn có thể mở File nhưng nó hỏng

Ok, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách mở các tập tin bị hỏng. Sau khi mở, bạn vào File> Export

Bước 2

Trong bảng điều xuất hiện chọn “InDesign Interchange” từ trình đơn thả xuống. Gõ tên và lưu nó vào vị trí ưa thích của bạn. Nếu tất cả mọi thứ đã đi suốt phần mở rộng nên trông như thế này: filename.inx

Nếu bạn đang sử dụng CS5

Trong InDesign CS5 định dạng IDML đã thay thế các định dạng Interchange INX, vì vậy thay vì chọn “InDesign Interchange”, chọn “InDesign Markup”.

Bước 3

Bây giờ đóng tập tin bị hỏng và mở file .inx mới mà bạn vừa tạo ra. Khi tập tin .inx mở ra bên trong InDesign bạn sẽ nhận thấy rằng nó được phân loại như là một “Untitled Document“. Quan trọng hơn tất cả các nội dung/thiết kế ban đầu nên là hiện tại và bug miễn phí.

Bước 4

Ok, kiểm tra xem hai lỗi này đã được gỡ bỏ. Vì vậy, nếu InDesign tiếp bị treo khi bạn đã cố gắng để thay đổi kích thước khung hình ảnh cụ thể, hãy thử thực hiện nhiệm vụ này. Hy vọng tất cả là tốt và lỗi này đã biến mất. Bây giờ kiểm tra tất cả các liên kết và kiểu chữ của bạn được liên kết một cách chính xác. Tôi luôn luôn kiểm tra hình ảnh, màu sắc và kiểu chữ bằng cách sử dụng tùy chọn File > Preflight

Bước 5

Khi tập tin đã được kiểm tra và tất cả là nhằm vào File> Save và chọn điểm đến, nơi bạn muốn lưu tài liệu mới của bạn. Đó là nó! Bây giờ bạn sẽ có một tập tin InDesign khôi phục hoàn toàn.

Bước 6: Nếu bạn không thể mở File

Ok, tất cả những điều trên là tốt nếu bạn có thể mở tập tin của bạn, tuy nhiên những gì nếu bạn không thể? Vâng dung dịch rắn khác duy nhất mà tôi đã đi qua trên mạng là một công ty có tên Markzware. Họ về cơ bản cung cấp một dịch vụ mà họ sẽ mất tập tin của bạn và cố gắng để sửa chữa và tái cung cấp một tập tin hỏng.

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ