Cách tạo bảng sử dụng Rounded Corners trong InDesign

Hướng dẫn tự học InDesign này sẽ chỉ cho các bạn cách để làm cho bảng và hoàn toàn có thể chỉnh sửa với các góc tròn – Rounded Corners trong InDesign một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đối với điều này thực sự là có một phức tạp hơn so với những bạn mới học InDesign, nhưng nếu bạn làm theo bài học này bạn sẽ tạo được bảng một cách nhanh chóng.

Bước 1

Thiết kế giao diện của bảng trong hộp văn bản chính – chọn phông chữ, đệm, kích thước(chiều cao và chiều rộng) bao gồm cả thanh tiêu đề. Bạn có thể xác định Styles bảng của bạn để làm cho quá trình dễ dàng hơn nếu bạn thích – nhưng nó không phải là điều cần thiết cho bài học InDesign này.

Bước 2

Tiếp theo, bất cứ nơi nào khác trên trang, (ngay bên dưới bàn giúp) vẽ một hộp chiều rộng chính xác của thanh tiêu đề (sử dụng hướng dẫn để giúp bạn vẽ nó), và đặt văn bản tiêu đề của bạn bên trong (điều chỉnh “Inset Spacing” trong hộp thoại Object > Text Frame Options). Nó không phải là một chiều cao như thanh tiêu đề bảng ban đầu của bạn.

Bước 3

Thêm góc được làm tròn đến hai góc trên cùng của hộp. Làm cho nó giống màu của thanh tiêu đề ban đầu là tốt. Mẹo thêm: Nếu kích thước Inset Spacing là giống như kích thước góc, các văn bản sẽ phù hợp với độc đáo ở góc trên bên phải.

Bước 4

Chọn các ô tiêu đề (di chuột trên góc trên cùng bên trái của ô cho đến khi một mũi tên nằm ngang nhỏ màu đen xuất hiện) của bảng ban đầu của bạn và xóa nó hoàn toàn.

Bước 5

Bây giờ chèn một bảng mới trên bảng đầu tiên của bạn, với 1 hàng và 1 cột. Cho bảng này không có đột quỵ và không có điền, với insets cell 0 mm.

Bước 6

Cắt hộp bạn tạo ra và sau đó đặt con trỏ trong bảng trống để các văn bản I-beam xuất hiện – sau đó dán hộp vào trong tế bào. Nó sẽ phù hợp một cách hoàn hảo, và cũng sẽ độc đáo điều chỉnh chiều cao để làm cho phù hợp với hộp.

Bước 7

Bây giờ đánh dấu các ô trong bảng top (nhấp vào bất cứ nơi nào trong tế bào và kéo phải để đánh dấu một tế bào) và thay đổi các thiết lập Bảng (Table > Table Options > Table Setup) để nó có 0 gian sau.

Bây giờ chọn bảng dưới và làm nổi bật bất kỳ tế bào để thay đổi các thiết lập bảng để nó có 0 gian trước. Và thì đấy! hai bảng sẽ liên tục đáp ứng ở giữa. Bạn có thể muốn loại bỏ những đột quỵ từ phía trên cùng của bảng phía dưới để cho 2 bảng để tham gia tốt hơn.

Điều gọn ở đây là nếu bạn thay đổi kích thước chiều cao của bảng hàng đầu trong bất kỳ cách nào, nó sẽ di chuyển các bảng dưới cùng là tốt, mà là thực sự hữu ích khi bạn muốn các bảng này để lại dòng chảy trong cơ thể chính của văn bản. Các bảng này có thể lựa chọn trong văn bản của cơ thể, do đó có thể được sao chép và dán như một yếu tố thực sự dễ dàng.

Bước 8 – Bonus thêm

Nếu bạn muốn làm tròn hai góc dưới cùng của bảng của bạn là tốt, kỹ thuật này cũng được áp dụng. Chỉ cần làm một bảng mới bên dưới bảng hiện tại của bạn, và thêm vào hộp tròn góc mới vào góc dưới bên phải và các tế bào dưới cùng bên trái. Điều này có thể mất một chút tinh chỉnh để có được quyền, nhưng một khi bạn làm, bạn có thể sử dụng nó một lần nữa và một lần nữa trong thiết kế của bạn.

 

 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ