Cách Tạo New Documents trong InDesign

Trong hướng dẫn học InDesign cơ bản này sẽ cung cấp cho độc giả kinh nghiệm InDesign, những kiến ​​thức cơ bản về cách thiết lập một tài liệu cho in ấn.

Tham khảo : lớp học indesign tại Hà Nội của Enter Focus Academy

Bước 1

Mở InDesign và bạn sẽ được trình bày với một màn hình giới thiệu. Nó là ở đây, nơi chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra các tài liệu mới. Nhưng trước khi chúng ta tạo ra một tài liệu mới, chúng tôi cần phải chắc chắn rằng các đơn vị sử dụng để đo lường được thiết lập một cách chính xác.

Để thay đổi các giá trị mm vào InDesign> Preferences> Units và gia tăng. Ruler Units thay đổi các giá trị ngang và dọc để các đơn vị mong muốn đo lường. Bạn sẽ nhận thấy rằng tôi đã bỏ qua nguồn gốc cai trị. Điều này cần một lời giải thích chi tiết hơn được bao phủ trong bước tiếp theo.

Bước 2

Nguồn gốc của ruler có thể được thiết lập spread, page hoặc spine. Bằng cách chọn spread, các ruler sẽ bắt đầu từ phía bên tay trái của tài liệu và chiều dài qua spread của các tài liệu.

Bằng cách lựa chọn trang, các nhà cai trị sẽ bắt đầu ở phía bên tay trái và dừng lại khi nó được cho là cuối cùng của trang và nó sẽ bắt đầu từ số không nữa.

Spine cài sẵn rất hữu ích khi bạn đang sử dụng các trang đối diện và tất nhiên có một Spine . Các nhà cai trị sẽ bắt đầu điểm zero của nó từ Spine và làm việc với các cạnh của tài liệu.

Bước 3

Ok, quay lại màn hình giới thiệu. Ở phía bên tay phải chọn tạo tài liệu mới.

Một màn hình sẽ xuất hiện nổi. Bây giờ trước khi bạn định dạng tài liệu đó sẽ tiết kiệm thời gian để có một ý tưởng thô của các loại tài liệu mà bạn muốn thiết lập (làm một phác thảo cho một mockup thô). Tôi sẽ thành lập một gấp A4 tám bản tin trang. Vì vậy, ý định của tôi là in, số lượng trang tám với các trang đối diện và bắt đầu đánh dấu trang số một. Nếu bạn đánh dấu vào khung văn bản Thầy InDesign sẽ tự động đặt một hộp văn bản dựa trên thiết lập tài liệu của bạn (ba cột, lề cùng vv).

Bước 4

Trong việc phân chia kích thước trang bạn có một trình đơn thả xuống với một lựa chọn các mẫu thiết lập phổ biến được sử dụng trên toàn thế giới. Trong trường hợp của tôi A4 là hiện tại vì vậy tôi sẽ chọn này. Nếu bạn muốn nhập vào một kích thước tùy chỉnh, bạn có thể làm như vậy được gõ trực tiếp vào hộp chiều rộng và chiều cao. Bạn cũng có thể xác định các định hướng đến chân dung hoặc phong cảnh.

Bước 5

Như tôi đã lên kế hoạch ra thiết kế của tôi trước mặt tôi biết tôi cần một cấu trúc ba cột. Tôi thường thích có máng xối của tôi đặt ở một nửa kích thước của lề bên ngoài của tôi. Như tôi đã không xác định lợi nhuận nhưng tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ.

Bước 6

Khi thiết lập lề tôi muốn tiến bộ của tớ từ nhỏ nhất đến lớn nhất theo thứ tự sau: bên trong, bên ngoài, trên, dưới. Vì vậy, tôi chia xuống như sau: bên trong: 12.5mm, 15mm bên ngoài, 17,5 mm trên và dưới 20mm. Khi nhập các giá trị chắc chắn rằng các biểu tượng liên kết ở trung tâm của cột biên là không đánh dấu. Khi đánh dấu nó sẽ làm cho tất cả các thiết lập lề cùng.

Bước 7

Ok bây giờ tôi sẽ lấy giá trị bên ngoài và một nửa nó cho máng xối của tôi, 7.5mm.

Bước 8

Tôi sẽ thiết lập chảy máu là 3mm. Một lần nữa các tùy chọn có một tính năng liên kết mà trong trường hợp này tốt nhất là đánh dấu để làm cho các thiết lập như vậy. Tuy nhiên slug có thể được sử dụng để đặt các thông tin và ghi chú đó sẽ được nhìn thấy bởi một máy in và sau đó cắt cùng với bleed.

Bước 9

Nếu đây là một thiết lập tài liệu bạn có khả năng sử dụng một lần nữa trong tương lai, điều hướng đến các nút Save Preset và nhấn nó. Cung cấp cho nó một tên và nhấn OK. Thời gian tiếp theo bạn mở InDesign lập trước này sẽ được thiết lập sẵn.

Bước 10

Nếu tại bất kỳ thời gian bạn thấy bạn cần phải thay đổi kích thước tài liệu hoặc chảy máu, bạn vào File> Document Setup.

Nếu bạn cần phải điều chỉnh lợi nhuận hoặc cột vào Layout> Margins và Columns

 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ