Công cụ viết văn bản cơ bản trong Illustrator – Tự học Adobe Illustrator

Các công cụ cho phép một số loại định dạng văn bản phổ biến đơn giản. Bạn sẽ tìm hiểu về các cột, quấn văn bản và văn bản trên một con đường. Điều này sẽ giúp bạn tạo các hiệu ứng kiểu thẩm mỹ trên tờ rơi và bao gồm bản tin.

Tham khảo : Khóa đào tạo Illustator cầm tay chỉ việc

Loại Text sử dụng Point Text

Để tạo ra một văn bản thời điểm, chỉ cần kích một lần lên bản vẽ bằng cách sử dụng công cụ Type và loại ra văn bản của bạn. Điểm văn bản chỉ cho phép bạn viết một văn bản một dòng mà không cần bất kỳ wrap text

Gõ văn bản Sử dụng Area Type Tool

Với loại khu vực bạn có thể có nhiều quyền kiểm soát văn bản của bạn. Để tạo ra một loại khu vực, nhấp và kéo ra một chiếc hộp bằng cách sử dụng Type Tool. Các văn bản sẽ quấn bên trong vùng văn bản. Để chỉnh sửa các ký tự chữ và kích cỡ, hãy vào Window> Type> Character.

Để hiển thị các tùy chọn đoạn văn bản, nhấn tab Paragraph. Bạn có thể thử ra sự sắp xếp khác nhau và thiết lập indents cho đoạn văn bản.

Để hiển thị thêm nhiều lựa chọn loại diện tích, chọn Type> Loại Area Options. Bạn có thể chỉnh sửa các số cột để tạo ra nhiều cột cho văn bản của bạn.

Gõ văn bản trên một Path

Bạn có thể gõ văn bản trên một con đường hay bất kỳ đối tượng. Chọn Type Tool Path và nhấp chuột vào đường dẫn để bắt đầu nhập văn bản trên các con đường.

Để thay đổi các văn bản, kéo điểm khởi đầu với công cụ Selection Tool.

Outline Text

Nếu bạn cần chuyển đổi một loại để con đường, chọn văn bản và chọn Type> Create Outlines. Điều này sẽ phá vỡ các văn bản thành các đường dẫn. Lưu ý rằng một khi bạn phác thảo, văn bản có thể không được chỉnh sửa với công cụ Type. Tuy nhiên sau khi nó trở thành một con đường, bạn có thể áp dụng điểm gradient và chỉnh sửa neo sử dụng công cụ Pen.

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ