Công cụ Warp Effects trong Illustrator – Tự học Illustrator

Công cụ Liquify có thể thêm một số biến dạng wacky cho các bức ảnh hoặc hình dạng của bạn một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các hiệu ứng biến dạng khác nhau.

>> Học illustrator tại Hà Nội

Công cụ Liquify

Bạn có thể có một số biến dạng wacky sử dụng các công cụ Liquify. Dưới đây là danh sách các công cụ Liquify.

Ở đây tôi có một lá với các hiệu ứng dọc khác nhau áp dụng. Mặc dù tôi tìm thấy những ứng dụng cho sợi dọc là khá hạn chế. Tuy nhiên, nếu bạn đặt một số sáng tạo với nó, bạn có thể tìm thấy một sử dụng thú vị cho nó. Xem hướng dẫn hạt gỗ của tôi để xem làm thế nào tôi sử dụng Warp Tool để tạo hiệu ứng vân gỗ.

Vẽ một biểu đồ

Đôi khi bạn có thể phải biểu đồ dữ liệu. Illustrator có một số công cụ nhanh chóng cho vẽ kiểu khác nhau của biểu đồ và đồ thị để làm cho bài thuyết trình của bạn nổi bật giữa đám đông. Bạn có thể vẽ biểu đồ, đồ thị dòng, biểu đồ thanh và nhiều hơn nữa.

Chọn Tool Bar Graph và nhấp và kéo một khu vực trên bản vẽ. Các bảng dữ liệu sẽ xuất hiện. Điền vào các trục x và trục y với giá trị bảng của bạn. Sau khi xác nhận, nhấp vào đánh dấu để tạo ra đồ thị của bạn. Bạn cũng có thể để ra các nhãn từ nếu bạn không cần nó.

Một khi bạn đã xác nhận các dữ liệu, nó sẽ tạo ra một biểu đồ màu xám. Sau đó bạn có thể sử dụng công cụ Direct Selection để lựa chọn các hình dạng và thay đổi màu sắc.

Phần kết luận

Có nhiều điều bạn có thể làm để làm cho biểu đồ của bạn nổi bật. Một số kỹ thuật phổ biến được áp dụng 3D Extrude để bánh hoặc đồ thị biểu đồ để làm cho nó 3D. Khác hơn này, bạn có thể thay thế các thanh màu xám mang theo đồ họa.

Leave a Comment