Dự án đào tạo nghành Thiết kế Đồ họa với Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội

DỰ ÁN đào tạo Nghành THIẾT KẾ ĐỒ HỌA với VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thiết kế đồ họa

Dự án đào tạo ngành thiết kế đồ họa với Viện CNTT – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giảng viên Phạm Minh Giang tham gia xây dựng các dự án đào tạo ngành Thiết kế Đồ họa tại viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài việc xây dựng chương trình đào tạo, giảng viên Phạm Minh Giang còn tham gia quản lý đội ngũ giảng viên, đồng thời trực tiếp đứng lớp để triển khai cụ thể các chương trình.


 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ