Giới thiệu các Page Tool trong InDesign – Tự học Adobe Indesign

Bạn có thể đã bỏ qua việc bổ sung các trang công cụ- Page Tool trong InDesign. Nếu bạn đã làm, mất mười phút để khám phá ra những khả năng tuyệt vời này cung cấp các công cụ khi làm việc với nhiều kích thước trang.

Tham khảo : Lớp học indesign ở Hà Nội

Bước 1

Đối với các mục đích của hướng dẫn này chúng ta sẽ thiết lập một trang A4 và A5 cùng với nhau trong cùng một tập tin. Tạo một tài liệu mới bằng cách vào File> New> Document.

Bước 2

Trong tài liệu nổi đầu vào bảng điều khiển mới: Số trang 2, bỏ chọn tùy chọn Facing Pages và chọn A4 như kích thước trang. Hãy chỉnh sửa các hộp tùy chọn khác cho phù hợp với dự án của bạn. Cuối cùng nhấn OK.

Bước 3

Nếu nó không được kích hoạt sẵn mở bảng điều khiển trang bằng cách vào Window> Pages.

Bước 4

Đi vào menu tùy chọn nằm ở góc trên bên phải của trang Panel và bỏ chọn ‘Cho phép tài liệu Pages shuffle’.

Bước 5

Trong bảng trang bấm và giữ trên trang thứ hai và kéo nó cùng với các trang đầu tiên. Khi nó ở đúng vị trí một đường thẳng đứng dày sẽ xuất hiện chỉ ra rằng nó không quan trọng để phát hành nhấp chuột của bạn. Sau khi nhấp chuột đã được phát hành trang thứ hai sẽ chụp cùng với những trang đầu tiên.

Bước 6

Xác định vị trí cụ trang từ hộp công cụ và chọn nó.

Bước 7

Di chuột trên các trang web mà bạn muốn thay đổi kích thước trong tài liệu và kích một lần. Các trang sẽ làm nổi bật màu xanh.

Bước 8

Trong Control Panel một tập hợp các tùy chọn sẽ xuất hiện. Ở đây bạn có thể kiểm soát kích thước của trang, định hướng và điểm nó đăng ký để. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng có một trình đơn thả xuống với các kích thước cài đặt sẵn.

 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ