Giới thiệu Thread Text trong InDesign – Tự học Adobe Indesign

Thread Text trong InDesign có thể cải thiện kinh nghiệm của các bạn về cách chỉnh sửa và sửa đổi bản sao trong khi làm việc trên bố cục. Quá trình của luồng văn bản là liên kết hai hay nhiều khung văn bản cho phép văn bản chảy từ một khung riêng biệt khác.

Tham khảo : Lớp học indesign ở Hà Nội

Bước 1

Tạo một tài liệu mới bằng cách vào File> New> Document và thiết lập các cột số để hai hoặc nhiều hơn và các giá trị còn lại cho phù hợp.

Bước 2

Chọn công cụ Type(T) từ hộp công cụ và vẽ một khung văn bản trên hai cột bằng cách kéo thả qua khu vực bạn muốn che phủ.

Bước 3

Tới Type>Fill với Placeholder Text.

Bước 4

Bây giờ giảm khung văn bản đến một cột. Làm điều này bằng cách chọn công cụ Selection Tool và kéo tay cầm giữa mà ngồi trên các cạnh dọc của khung cho đến khi nó dính vào một cột.

Bước 5

Bạn sẽ nhận thấy rằng một hộp màu đỏ có chứa một crosshair đã xuất hiện ở phía dưới bên phải của khung. Điều này chỉ ra rằng có văn bản tràn và mất tích khỏi tầm nhìn. Bây giờ vẽ thêm một khung văn bản được nêu chi tiết trong bước hai.

Bước 6

Sử dụng công cụ Selection Tool, kích vào hộp màu đỏ (out-port) trong frame đầu tiên. Bạn sẽ nhận thấy rằng con trỏ sẽ thay đổi đó là sự xuất hiện một biểu tượng chủ đề và một đoạn preview nhỏ sẽ xuất hiện, các văn bản hiện nay đã sẵn sàng cho luồng.

Bước 7

Với con trỏ vẫn còn nạp di chuột qua các khung văn bản thứ hai, con trỏ sẽ thay đổi thành một biểu tượng liên kết. Click một lần và xem như là các văn bản được chảy vào khung thứ hai.

Bước 8

Tại thời điểm này, bạn vẫn có thể là trái với một hộp màu đỏ chỉ vào khung văn bản thứ hai. Thay vì tạo ra một khung văn bản mới với các công cụ khung văn bản, chọn công cụ Selection Tool, nhấp chuột vào hộp màu đỏ và nhấn chuột và vẽ một khung với con trỏ nạp. Khung mới sẽ chứa các lời nhắc nhở của văn bản.

Bước 9

Để xem văn bản đề vào View> Extras> Show Threads Text.

Bước 10

Để hoàn tác một chủ đề sử dụng các công cụ lựa chọn và nhấp đúp chuột vào trong cổng của khung văn bản bạn muốn rút sợi chỉ.

 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ