Giới thiệu về Script trong InDesign – Tự học Indesign

Script là một cách chắc chắn để tiết kiệm thời gian khi thực hiện nhiệm vụ lặp đi lặp lại trong InDesign. Script sẽ tự động hoàn thành một nhiệm vụ cho người sử dụng, ví dụ tạo ra vết cắt cho một đối tượng cụ thể. Bài học InDesign sau đây sẽ giới thiệu cho các bạn về Script và sẽ khám phá một vài trong số các mẫu Script hữu ích được chứa trong InDesign.

Tham khảo : Lớp học Indesign tại Hà Nội

Bước 1

Tạo một tài liệu mới hoặc làm việc trên một dự án hiện có.

Bước 2

Để kiểm tra một vài Script, chúng ta cần phải rút ra một số đối tượng. Từ hộp công cụ chọn công cụ Rectangle Tool và vẽ một hình chữ nhật. Tiếp theo, chọn công cụ Ellipse từ hộp công cụ và vẽ một vòng tròn. Giữ phím Shift để giữ tỉ lệ khi vẽ các hình dạng. Cũng nên nhớ để điền vào các đối tượng với màu sắc, thêm một Stroke.

Bước 3

Để xác định vị trí các script vào Window> Utilities> Scripts, và cửa sổ Scripts sẽ xuất hiện.

Bước 4

Mở thư mục ứng dụng bằng cách nhấp đúp vào tên hoặc nhấp một lần vào biểu tượng tam giác. Sau đó lặp lại quá trình này cho các mẫu và các thư mục AppleScript.

Bước 5

Bây giờ bạn sẽ được trình bày với một danh sách các Script mẫu sẵn sàng để sử dụng. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào hai Script hữu ích để giúp bạn bắt đầu.

Bước 6

Sử dụng công cụ Selection Tool từ hộp công cụ, chọn một trong các đối tượng bằng cách nhấp vào nó một lần. Bây giờ điều hướng đến bảng Script và kích đúp vào CropMarks.applescript. Một bảng điều khiển nổi sẽ xuất hiện.

Bước 7

Các bảng điều khiển được chia thành ba khu vực, Crop Marks, Registration Marks và Draw Marks Around. Đối với các mục đích của bài học bỏ chọn Registration Marks này và trong Crop Marks phần thiết lập các tùy chọn cho phù hợp với dự án của bạn, lựa chọn của ta là dưới đây.

Sau khi thiết lập, nhấn OK. Các đối tượng bây giờ sẽ có dấu cây trồng bổ sung theo quy định. Chúng ta hãy xem xét một.

Bước 8

Bây giờ chọn đối tượng thứ hai với công cụ lựa chọn của bạn và chạy AlignToPage.applescript từ danh sách Script. Một lần nữa bạn sẽ được trình bày với một bảng điều khiển nổi. Các tùy chọn là khá tự giải thích. Tuy nhiên, Script này là rất tốt cho tâm đối tượng vào trang. Đơn giản chỉ cần chọn Center vào tùy chọn Vertical Center và vào tùy chọn Horizontal và nhấn OK.

Các đối tượng sẽ được sắp xếp ngay giữa trang.

 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ