Guides trong InDesign – Tự học adobe Indesign

Bạn sẽ biết đến Guides, chúng rất hữu ích cho việc sắp xếp mọi thứ trong một tài liệu. Guides là dòng có thể được đặt ở bất kỳ điểm nào của các tài liệu như một tài liệu tham khảo cho việc đặt các đối tượng, văn bản, hình ảnh và chỉ hiển thị trong khi chỉnh sửa các tài liệu, có nghĩa là họ sẽ không xuất hiện ở các bản in cuối cùng. Để thiết lập một hướng nhấp chuột qua bất kì vị trí của rulers và kéo nó lên trên không gian làm việc.

Có hai khả năng khi đặt Guides, bạn có thể đặt chúng trên một trang duy nhất hoặc cả hai cùng một lúc, nếu bạn đang làm việc với các trang đối diện. Nó rất dễ dàng để khác biệt cho họ, nhìn vào bức tranh sau đây, có một Guides chung cho cả trang nhưng trang bên trái.

Thiết lập chúng là rất dễ dàng, cho Guides viên nói chung nhấp và kéo chúng ở bên ngoài khu vực tài liệu, và Guides cho trang cụ thể nhấp và kéo bên trong các tài liệu. Điều này là dễ dàng để làm khi bạn đang làm việc với một cái nhìn xa xôi. Vì vậy, bạn có thể nghĩ rằng đó là một vấn đề ở đây khi bạn đang làm việc trên một trang duy nhất và rất gần với các tài liệu mà không thể phát hiện bất kỳ của các khu vực bên ngoài, tất cả các Guides bạn đặt sẽ chỉ phù hợp mà trang duy nhất, đối với trường hợp này chỉ nhấn Command khi đặt Guides và nó sẽ được thiết lập trên cả hai trang.

Trong thiết kế có một số khác biệt so với Photoshop và Illustrator. Guides được gắn với lớp. Ví dụ khi bạn thiết lập một số Guides trong “Layer 1” và bạn ẩn layer các Guides cũng sẽ ẩn. Nếu bạn phải đặt Guides ở vị trí tương tự cho nhiều trang, bạn nên đặt chúng ở một trang chủ, nếu không bạn sẽ thấy chúng chỉ có trong trang bạn vừa đặt.

Bạn cũng có thể đặt một Guides cho một điểm cụ thể theo chiều ngang và chiều đứng cùng một lúc. Đơn giản chỉ cần nhấn Ctrl sau đó bấm trên các điểm giao nhau cai trị và kéo đến vị trí mong muốn. Nếu bạn làm đúng bạn sẽ có thể nhìn thấy cả hai Guides và vị trí con trỏ cùng một lúc.

Một tính năng trong InDesign là khả năng tạo ra các hàng và cột thống nhất trong các tài liệu theo yêu cầu của bạn. Tới “Layout> Tạo Guides“. Ở đây bạn sẽ được yêu cầu nhập Số lượng các hàng và cột mong muốn và máng xối của họ (không gian giữa các hàng/cột). Bạn có sự lựa chọn để đặt các Guides trong toàn bộ trang hoặc chỉ bên lề. Bạn có thể thay thế Guides hiện có bằng cách kiểm tra các tùy chọn “Remove Existing Ruler Guides

 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ