Hiệu ứng Transparency và Graphic Styles trong Illustrator – Tự học Illustrator

Hiệu ứng trong suốt mở cửa cho các nhà thiết kế để tạo ra các hiệu ứng bắt mắt. Bạn có thể thêm minh bạch để thả bóng hoặc áp dụng chế độ hòa trộn với các đối tượng để tăng cường minh họa của bạn.

Tìm hiều lớp học Illustrator cầm tay chỉ việc

Thêm Transparency

Bạn có thể thêm tính minh bạch trong Illustrator bằng cách hạ thấp Opacity của các đối tượng để tác phẩm nghệ thuật nằm dưới đó sẽ nhìn thấy được. Tới Window> Transparency để mở ra cửa sổ trong suốt của bạn. Ngăn xếp một vài đối tượng và đặt nó vào một opacity thấp hơn 50% cho các màu cơ bản để hiển thị thông qua

Các chế độ hoà trộn cho các đối tượng

Nếu bạn đã quen thuộc với Photoshop, bạn có thể đã nghe nói về Blending Modes. Trộn chế độ cho phép bạn thay đổi cách mà các màu sắc của các đối tượng pha trộn với các màu sắc của đối tượng cơ sở. Ở đây tôi có một ví dụ về 3 chế độ hòa trộn phổ biến để cho bạn thấy hiệu quả. Tôi sẽ không đi qua như thế nào mỗi chế độ hoà trộn một cách chi tiết vì nó là khá kỹ thuật cho người mới bắt đầu. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể đọc Adobe livedocs đây.

Nút Reflection Sử dụng màn hình

Chế độ hòa trộn Screen là một trong những yêu thích của tôi vì nó cho phép tôi tạo ra sự phản ánh dàng. Tôi sẽ chỉ cho các bạn một kỹ thuật phổ biến vào việc tạo ra một sự phản ánh nút sử dụng màn hình. Đầu tiên vẽ một vòng tròn và áp dụng một gradient của ánh sáng để tối màu da cam với nó.

Vẽ một vòng tròn trên đầu và áp dụng một gradient từ màu đen sang màu trắng.

Cuối cùng, chọn màu đen để vòng tròn màu trắng và thay đổi chế độ hòa trộn là Screen. Và bạn đã hoàn tất!

Áp dụng Graphic Styles

Illustrator có một số được xây dựng trong các phong cách đồ họa mà bạn đang nhanh chóng áp dụng cho đối tượng của bạn. Nó giống như một tập hợp lưu của các thuộc tính. Một khi bạn đã tạo ra một kiểu đối tượng, bạn có thể áp dụng nó trên các đối tượng khác nhau.

Để xem các thuộc tính của một phong cách đồ họa, đi Window> Appearance. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng có 3 lấp đầy với các hiệu ứng (biểu tượng fx) áp dụng. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về cách sử dụng các hiệu ứng trong các bài học sau.

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ