Import Multiple Graphics sử dụng InDesign – Tự học Adobe Indesign

Các tính năng cho phép người sử dụng để đặt một số đồ họa trên một tài liệu được sắp xếp trong một lưới. Điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn đang thiết kế một trang liên lạc, quản trị hay một cấu trúc tương tự. Cùng tìm hiểu thêm về cách Import nhiều Graphics sử dụng InDesign trong bài học indesign này.

Bước 1

Trước tiên, hãy chắc chắn rằng không có gì được chọn trong tài liệu của bạn và đi vào File> Place. Điều hướng đến nơi mà đồ họa của bạn được lưu. Giữ phím Command và bấm để chọn đồ họa mà bạn muốn sử dụng.

Bước 2

Nhấp vào nút mở. InDesign bây giờ sẽ cư con trỏ của bạn với đồ họa mà bạn vừa chọn. Con trỏ sẽ hiển thị một hình ảnh thu nhỏ của đồ họa và cũng sẽ hiển thị bao nhiêu đồ họa đã được chọn để nhập khẩu.

Mẹo: Sử dụng các mũi tên lên/xuống để xem trước hình thu nhỏ của mỗi cá nhân đồ họa.

Bước 3

Để tạo ra các lưới giữ phím Shift + Command, con trỏ sẽ thay đổi ngay lập tức cho một bản xem trước độ thu nhỏ. Tiếp tục giữ Shift + Command, nhấp chuột và kéo con trỏ chuột đến kích thước mong muốn của bạn. Tuy nhiên, không thả nút chuột chỉ được nêu ra.

ước 4

Vẫn giữ nút chuột sử dụng các phím lên/xuống để thiết lập số lượng hàng. Và phím trái/phải để thiết lập số cột. Một lần nữa không thả nút chuột.

Bước 5

Bây giờ giữ phím Command và chỉ sử dụng các phím lên/xuống để thiết lập không gian giữa các hàng. Sử dụng phím trái/phải để điều chỉnh khoảng cách giữa các cột.

Bước 6

Nhả chuột và InDesign sẽ tạo ra một mạng lưới chứa các đồ họa mà bạn đã chọn trước đó. Từ đây bạn có thể phù hợp với đồ họa của bạn cho phù hợp.

Bước 7

Mẹo: Hãy nói rằng bạn chọn đồ họa 10 cho nhập khẩu nhưng bạn chỉ thiết lập một mạng lưới 6 khung hình. Sau khi nhập khẩu sáu đồ họa đầu tiên InDesign sẽ trình bày một con trỏ nạp để đặt những lời nhắc nhở của đồ họa. Từ đây bạn có thể bắt đầu quá trình này một lần nữa (đi đến bước 3).

 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ