Import Type trong InDesign – Tự học Adobe Indesign

Import Type trong Indesign có thể có vẻ giống như một quá trình chuyển tiếp thẳng, hoặc sao chép và dán hoặc sử dụng các tùy chọn vị trí. Nó chắc chắn là một quá trình thiết kế với độ khó cao. Trong bài học InDesign này sẽ minh họa cho khả năng Import Type trong InDesign bằng cách sử dụng tính năng “Hiển thị tùy chọn Import”. Trong sự thay đổi này sẽ cung cấp cho cái nhìn sâu sắc vào cách bạn thiết kế.

Phương pháp Import Type

Dưới đây là một số phương pháp phổ biến của việc đặt Type trong InDesign.

Nhập trực tiếp. Chọn Type Tool, vẽ một hộp văn bản, chọn kiểu chữ, kích thước, màu sắc vv của bạn và bắt đầu gõ.
Sao chép và dán. Nội dung có thể được sao chép và dán từ nhiều nguồn khác nhau (PDF, tài liệu văn bản và internet đến một vài tên)

Import một tập tin xử lý văn bản (Word, OpenOffice, vv). Một tập tin có thể được bổ sung bằng cách sử dụng tùy chọn Place (File> Place). Đối với mục đích của tut này chúng ta sẽ tập trung vào phương pháp 3.

Bước 1

Cho phép bắt đầu bằng cách nhập một tài liệu văn bản. Trong trường hợp này, các bạn đang Import một doc Word. Vào File> Place và tìm đến nơi tập tin của bạn nằm. Chọn nó nhưng không nhấn nút “Open” chỉ được nêu ra.

Bước 2

Ở phía bên trái dưới cùng của “Place” cửa sổ nổi, bạn sẽ thấy một hộp đánh dấu tiêu đề “Show Import Options”. Đánh dấu vào ô này, sau đó nhấn “Open”. InDesign sau đó sẽ giới thiệu bạn với một cửa sổ mới.

Bước 3

“Import Options” hộp được chia thành ba phần, bao gồm, lựa chọn và định dạng. Bao gồm hộp là khá tự giải thích và ở đây bạn có thể chọn để bỏ qua hoặc bao gồm các định dạng khác nhau. Các tùy chọn để bỏ qua Chú thích đã được chứng minh là hữu ích về một số dịp.

Bước 4

Hộp tùy chọn chứa chỉ một hộp đánh dấu “, Use Typographer’s Quotesa”. Ở đây bạn có thể chọn để sử dụng dấu ngoặc nhọn hoặc sử dụng dấu ngoặc kép thẳng, một sự lựa chọn đó đã gây ra cuộc tranh luận lớn trong thiết kế.

Bước 5

Hộp định dạng là một chút khó khăn hơn. Tuy nhiên, đá quý ở đây là “Di Kiểu và định dạng” tùy chọn. Như nhiều nhà thiết kế sẽ có kinh nghiệm, tài liệu từ có thể gây ra các định dạng khác thường và không mong muốn khi nhập vào InDesign. Trong hộp này bạn có thể kiểm soát toàn bộ văn bản hay chỉ đơn giản là Import Type chưa định dạng. Làm điều này bằng cách chọn/bỏ chọn các tùy chọn đánh dấu.

Bước 6

Bây giờ thời gian tiếp theo bạn đi để Import một phần tử (hình ảnh hoặc Type) sử dụng “Place”, các tùy chọn Import hộp sẽ xuất hiện tự động theo mặc định. Indesign nhớ rằng bạn đã đánh dấu sự “Show Options nhập” hộp trước và vì một lý do giữ nó cho đến khi bạn bỏ chọn. Điều này có thể trở thành khó chịu nếu bạn không muốn được trình bày với tùy chọn này mỗi khi bạn nhập. Một cách để tránh điều này là phải làm như sau: Lặp lại bước 1, tuy nhiên thay vì đánh dấu vào “Show Options nhập” hộp giữ shift và nhấn nút “Open”. Bằng cách này, các “Show Import Options” hộp sẽ chỉ xuất hiện trên Import này và không Import tiếp theo tất nhiên trừ khi bạn giữ shift một lần nữa.

Bước 7

Một khi bạn đã nhấp vào “Open” con trỏ của bạn sẽ được nạp với các văn bản từ các tài liệu. Click một lần trong tài liệu InDesign để đặt các nội dung.

Bước 8: 

Nếu bạn nhấp con trỏ của bạn được nạp vào một cấu trúc cột, chiều rộng của khung văn bản sẽ bắt chước các chiều rộng của cột. Nhưng chắc chắn rằng hướng dẫn của bạn được bật View> Grids và Guides> Show Guides. Bạn có thể nhìn thấy từ các ví dụ dưới đây là khung văn bản của tôi tự động chia trên các cấu trúc 3 cột.

 

Leave a Comment

0904345370
ㅤㅤ-----LIÊN HỆ