Khóa đào tạo chuyên đề InDesign tại phòng chế bản báo Nhân Dân

Khóa đào tạo InDesign tại phòng chế bản báo Nhân Dân

Phòng chế bản báo Nhân Dân trước khóa đào tạo InDesign

Trước đây, các nhân của phòng chế bản báo Nhân Dân sử dụng chương trình QuarkXPress để dàn trang báo. Đây là một chương trình dàn trang điện tử chuyên nghiệp, mạnh mẽ, phổ dụng. Các nhân viên phòng chế bản đã làm tốt nhiệm vụ ra báo với chương trình QuarkXPress.

Sự xuất hiện của InDesign với những ưu thế mạnh mẽ đã dần chiếm lĩnh thị phần của QuarkXPress. Các nhà in, nhà xuất bản, tòa báo, dần chuyển sang sử dụng InDesign thay cho QuarkXPress.

Đào tạo InDesign

Khóa đào tạo InDesign tại phòng chế bản báo Nhân Dân

Mặc dù với QuarkXPress thì nhân viên phòng chế bản vẫn hoàn thành được yêu cầu của báo. Tuy nhiên, trước yêu cầu về chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ… thì InDesign mới là chương trình phù hợp. Báo Nhân Dân quyết định tổ chức một khóa đào tạo InDesign cho toàn bộ nhân viên phòng chế bản. Và người được tin tưởng giao trọng trách là giảng viên Phạm Minh Giang.

Giảng viên Phạm Minh Giang đã xây dựng chương trình đào tạo InDesign phù hợp với yêu cầu của báo. Sau 2 tuần nhân viên phòng chế bản đã tiếp thu toàn bộ quy trình dàn báo trên InDesign. Sau một tháng thử nghiệm, số báo đầu tiên dàn trên InDesign đã được ra đời. Từ đó, toàn bộ hoạt động dàn trang in ấn của báo Nhân Dân đã chuyển hoàn toàn sangInDesign.


Leave a Comment

0904345370
Liên hệ