Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Linh Chi Huong Ninh

Linh Chi Huong Ninh là thương hiệu của một hãng chuyên cung cấp Nấm Linh chi.

Linh Chi Huong Ninh

Linh Chi Huong Ninh

 

Linh Chi Huong Ninh

Linh Chi Huong Ninh

Quy chuẩn Logo Linh Chi Huong Ninh

Linh Chi Huong Ninh

Linh Chi Huong Ninh

Linh Chi Huong Ninh

Linh Chi Huong Ninh

Linh Chi Huong Ninh

Chỉ dẫn không gian tối thiểu trong việc trình bày logo

Linh Chi Huong Ninh

Chỉ dẫn Logo ở dạng Âm bản và Dương bản

Linh Chi Huong Ninh

Chỉ định về sử dụng logo nguyên bản và biểu tượng

Linh Chi Huong Ninh

Chỉ định về vị trí xuất hiện của logo trên các tài liệu, ấn phẩm

Linh Chi Huong Ninh

Màu sắc trong

Linh Chi Huong Ninh

Tham số màu chuẩn cho Logo Linh Chi Huong Ninh

Linh Chi Huong Ninh

Bộ ấn phẩm văn phòng Linh Chi Huong Ninh

Linh Chi Huong Ninh

Card visit

Linh Chi Huong Ninh

Hệ thống Font sử dụng trong Logo

Linh Chi Huong Ninh

Phong bì thư khổ 210 x 120 mm

Linh Chi Huong Ninh

Giấy viết thư kích thước 210 x 297 mm

Linh Chi Huong Ninh

Kẹp tài liệu trình ký

Linh Chi Huong Ninh

Thẻ đeo cho nhân viên

Linh Chi Huong Ninh

Áo đồng phục cho nhân viên

Bộ ấn phẩm quảng cáo

 

Linh Chi Huong Ninh

Bao bì túi Zip cho bột nấm Linh Chi

Linh Chi Huong Ninh

Thương hiệu trên ly tách

Linh Chi Huong Ninh

Bộ đĩa CD hướng dẫn sử dụng các loại sản phẩm.

Túi và hộp đựng sản phẩm.

 

Leave a Comment

0904345370
ㅤㅤ-----LIÊN HỆ