Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

Adobe đã mang lại một số cải tiến trong bản cập nhật mới nhất; giúp người sử dụng thao tác dễ dàng và tăng khả năng tùy biến cho các lệnh, các công cụ. Nào chúng ta cùng khám phá các tính năng mới: Pattern Rotation, Auto Font Activation, Select Subject…

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2: Rotate Pattern Fills

Bây giờ bạn có thể xoay Pattern Fills trong Photoshop bằng new Angle control. Xoay nhưng không phá hủy và có thể dễ dàng cập nhật hoặc thiết lập lại bất cứ lúc nào mà không làm giảm chất lượng. Các phép quay có thể được áp dụng cho Pattern Fill Layers,  Patter Overlay và Stroke Layer Effects/Styles, Shape Layers (bao gồm cả mẫu Fill và Stroke)  và công cụ Frame (Stroke > Pattern thông qua Properties panel). Photoshop cung cấp một số preset patterns mà bạn có thể sử dụng (Window > Patterns) hoặc, bạn có thể tạo và áp dụng mẫu của riêng mình.

Trong ví dụ dưới đây, tôi sẽ trình bày bằng cách sử dụng một Fill layer cũng như một Shape layer để thêm một pattern vào cái hộp và xoay nó.

• Thêm một Pattern Fill Layer bằng cách kéo thả một pattern từ Pattern panel vào vùng canvas.

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2: Rotate Pattern Fills

• Để rotate pattern (và truy cập các tùy chọn bổ sung), double-click vào Pattern Fills thumbnail trong Layers panel.

Lưu ý: theo mặc định, Photoshop bọc Pattern Fill layer với photo layer, trong ví dụ này, không tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, nếu bạn cần “unclip” layer đó, hãy chọn layer và chọn Layer > Release Clipping Mask.

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

• Trong hộp thoại Pattern Fill, kéo Angle control (hoặc nhập một giá trị) cho xoay, thực hiện bất kỳ thay đổi bổ sung nào (như tỷ lệ) và click OK để áp dụng.

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

• Vì hình trụ là một vật thể cứng, tôi đã sử dụng công cụ Pen, tạo một đường Path xung quanh phần dưới của hộp.

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

• Sau đó, để chuyển pattern thành một Shape layer (che khuất pattern ở phần bên ngoài của hình ảnh), tôi đã chọn Layer > Vector Mask > Current Path.

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

• Thay đổi Blend mode thành Multiply và giảm Opacity của layer nếu cần (để kết hợp tốt hơn pattern với ảnh).

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

Sử dụng Shape layer để thêm pattern thứ hai vào phần nắp hộp, tôi đã chọn công cụ Pen và vẽ hình.

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

• Với công cụ Pen vẫn được chọn, click Shape trên thanh Options để chuyển đổi đường dẫn thành một Shape layer.

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

• Double-click vào Shape layers thumbnail trong Layers panel để chỉnh pattern.

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

• Kéo Angle control (hoặc nhập một giá trị) để xoay, thực hiện bất kỳ thay đổi bổ sung nào và nhấp OK để áp dụng.

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

• Thay đổi Blend Mode thành Multiply và giảm Opacity của layer nếu cần (để kết hợp tốt hơn pattern với ảnh).

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

Khi sử dụng các công cụ Shape (Rectangle, Ellipse, v.v.) để tạo các Shape layers, bạn có thể sử dụng Fill and Stroke controls trong Options bar hoặc Properties panel để thay đổi thuộc tính của Pattern (ngoài ra có thể thay đổi các thuộc tính của shape layer bằng cách double-click vào thumbnail trong Layers panel).

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

Bạn cũng có thể điều chỉnh góc của một pattern khi thêm Patter Overlay and Stroke Layer Styles/Effects

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2: Adobe Fonts Auto-Activation

Adobe Fonts hiện được tự động kích hoạt khi bạn mở một tài liệu Photoshop. Nói cách khác, khi bạn mở một tài liệu chứa phông chữ Adobe chưa được cài đặt trên máy của bạn, Photoshop sẽ tự động tìm, tải xuống (đồng bộ hóa) và cài đặt các phông chữ. Tính năng này giúp bạn sẽ không  phải thấy hộp thoại phông chữ bị thiếu đó khi mở và bạn sẽ không  phải chọn và xem lại phông chữ!

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

Đây là cách nó hoạt động:

• Khi bạn lần đầu mở tệp, trong Layers panel, bạn có thể thấy biểu tượng cảnh báo màu vàng cũ, quen thuộc trên  Type layer(s) vi phạm, thông báo cho bạn rằng phông chữ được sử dụng trong tài liệu chưa được cài đặt.

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

• Adobe Fonts auto-activation sẽ tự động bắt đầu. Bạn sẽ thấy biểu tượng tải xuống màu xanh lam khi phông chữ bị thiếu của bạn bắt đầu tải xuống. Khi phông chữ tải xuống xong, biểu tượng tải xuống sẽ biến mất và type layer đã sẵn sàng để chỉnh sửa.

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

• Nếu phông chữ bị thiếu không phải là một phần của Adobe Font Library, bạn sẽ không bị làm phiền với tin nhắn “missing font” cho đến khi bạn cố gắng chỉnh sửa type layer tương ứng mà tại đó bạn sẽ có tùy chọn để thay thế phông chữ .

• Nếu bạn thiếu cả Adobe Fonts và non-Adobe fonts trong tài liệu của mình, Adobe Fonts auto- activation sẽ vẫn tự động xảy ra đối với Phông chữ Adobe bị thiếu và; nếu phông chữ không phải là một phần của thư viện fonts, bạn sẽ có tùy chọn để thay thế phông chữ khi bạn cố gắng chỉnh sửa lớp tương ứng. Lưu ý: đối với một số lượng lớn phông chữ không phải adobe, bạn cũng có thể chọn Type > Manage Missing Fonts

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2: Select Subject

Tính năng Select Subject (Chọn chủ đề) có mô hình trí tuệ nhân tạo và máy học mới đã được tối ưu hóa cho ảnh chân dung (đây là chủ đề được chọn nhiều nhất trong Photoshop). Nếu nó xác định một người trong ảnh, nó sẽ chạy mô hình mới này được đào tạo cho các thuộc tính khó chọn (như tóc), tạo ra lựa chọn chính xác hơn bao giờ hết.

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2: Match Fonts

Tính năng Match Fonts đã được cập nhật với mô hình trí tuệ nhân tạo và máy học mới để hỗ trợ số lượng phông chữ, vertical text và nhận diện văn bản nhiều dòng. ( Match Fonts tự động xác định pixel nào trong ảnh là văn bản, tìm ra phông chữ đó là gì và sau đó tìm kiếm qua phông chữ của bạn để tìm ra kết quả phù hợp nhất cho văn bản đó.)

Để xem trước kết quả trong khi sử dụng lệnh Match Fonts, hãy tạo một Type layer với văn bản mong muốn.

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

Sau đó, với Type layer được chọn, chọn Type > Match Font. Điều chỉnh hộp chọn văn bản trong vùng hình ảnh để bao gồm văn bản bạn muốn khớp.

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

Hộp thoại Match Fonts hiển thị phông chữ phù hợp (tương tự). Chọn một phông chữ sẽ cập nhật type layer (phông chữ được cài đặt xuất hiện ở đầu danh sách). Để cài đặt phông chữ từ Adobe Font Library, nhấp vào biểu tượng đám mây ở bên trái của phông chữ (Photoshop sẽ cài đặt, kích hoạt và áp dụng phông chữ cho Type layer.

Những cải tiến thú vị trong phiên bản Photoshop v21.2

 

Theo blogs.adobe.com

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ