Painting: những tác phẩm tuyệt đẹp được vẽ bằng chì (tiếp)

Ai bảo cafe chỉ để uống thôi nào, những tác phẩm được vẽ bằng chì nhìn như chụp ý nhỉ.

Image1 image2 image3 Image4 image5 image6 image7 image8

Nguồn: ST

Xem thêm : những tác phẩm được vẽ bằng chì tại hocdohoa.org

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ