Photoshop: hiệu ứng là chữ nhựa vàng và bạc

Hướng dẫn bạn làm hiệu ứng chữ nhựa như tấm ảnh mà bạn thấy , sau đây mời bạn làm bài thực hành

1.) mở 1 file mới kích thước lớn càng tốt , sau đó chọn một loại font chữ có nét lớn , sau đó gõ chữ vào vùng làm việc.
2.) Vào layer > layer Style > Blending Option… và lần lượt thiết lập các thuộc tính của layer style như sau :
+ Drop Shadow

chunhuavangbac1

* Inner Glow

chunhuavangbac2

Bevel and Emboss

chunhuavangbac3

* Contour

chunhuavangbac4

Color Overlay

chunhuavangbac5

KẾT QUẢ

chunhuavangbac6

 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ