Bài học viên Đỗ Thị Ngọc Quỳnh – Queen Fashion

Bộ nhận diện thương hiệu Queen Fashion

Đây là bài kết thúc môn với đề tài làm bộ nhận diện thương hiệu cho một nhãn hàng thời trang

Giáo viên hướng dẫn: Phạm Minh Giang

Mời mọi người cùng xem Queen Fashion Project của bạn Đỗ Thị Ngọc Quỳnh

Queen Fashion

Bộ nhận diện thương hiệu Queen Fashion

Queen Fashion

Mục lục

BỘ QUY CHUẨN LOGO QUEEN FASHION

Queen Fashion

Bộ Quy chuẩn logo

Queen Fashion

Bộ quy chuẩn logo: Giới thiệu về thương hiệu Queen

Queen Fashion

Bộ quy chuẩn logo: Hệ thống lưới quy chuẩn logo

Queen Fashion

Bộ quy chuẩn logo: Kích thước tối thiểu quy định cho logo

Queen Fashion

Bộ quy chuẩn logo: Quy định về khoảng cách an toàn

Queen Fashion

Bộ quy chuẩn logo: Quy định về màu sắc

Queen Fashion

Bộ quy chuẩn logo: Logo Dương bản và logo Âm bản

Queen Fashion

Bộ quy chuẩn logo: Quy định sử dụng trên các nền màu khác nhau

Queen Fashion

Bộ quy chuẩn logo: Quy định về sắc độ

Queen Fashion

Bộ quy chuẩn logo: Các trường hợp không được phép sử dụng

Queen Fashion

Bộ quy chuẩn logo: Font chữ đặc trưng

Queen Fashion

Bộ quy chuẩn logo: Font chữ phụ trợ

Queen Fashion

Tổng hợp bộ ấn phẩm văn phòng

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm văn phòng: Danh thiếp mặt trước và mặt sau

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm văn phòng: trình bày Danh thiếp

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm văn phòng: Phong bì mặt trước và mặt sau

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm văn phòng: Phong bì

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm văn phòng: Giấy viết thư

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm văn phòng: Thiết kế kẹp tài liệu – Profile

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm văn phòng: Kẹp tài liệu

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm văn phòng: Thẻ nhân viên

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm văn phòng: Thẻ nhân viên kèm dây đeo

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm truyền thông: Thẻ Vip

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm truyền thông: Trình bày thẻ Vip

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm truyền thông: Túi giấy đựng sản phẩm

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm truyền thông: Phối cảnh túi giấy

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm truyền thông: Poster quảng cáo sản phẩm

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm truyền thông: Phối cảnh Poster trên đường phố

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm truyền thông: Catalogues giới thiệu sản phẩm

Queen Fashion

Biển vẫy gắn trước cửa hàng, cửa hiệu

Queen Fashion

Bộ ấn phẩm truyền thông: Mác treo

 

 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ