Sử dụng các công cụ Symbol trong Illustrator – Tự học Illustrator

Biểu tượng giúp bạn tạo ra các yếu tố thiết kế lặp đi lặp lại một cách dễ dàng. Đầu tiên, bạn sẽ cần phải tạo ra một biểu tượng hoạt động giống như một bản sao chủ. Trường hợp mới mà bạn đã tạo được liên kết với các bản sao chủ. Khi bạn cập nhật các bản chính, các trường sẽ tự động cập nhật các đồ họa nhưng giữ lại tất cả những chuyển đổi được thực hiện cho các biểu tượng

>> Khóa học Illustrator ở Hà Nội 

Tạo một biểu tượng mới

Một khi bạn đã tạo ra đồ họa của bạn, chọn và kéo nó vào biểu tượng để Palette (Window> Symbols). Nhấn OK để xác nhận.

Tiếp theo chọn, Symbol Sprayer Tool. Bạn có thể nhấp đúp chuột vào Symbol Sprayer Tool để mở ra các công cụ chủ nghĩa biểu tượng  Symbolism Tools Options. Trong các tùy chọn bạn có thể thay đổi đường kính hoặc cường độ phun.

Với các Symbol Sprayer Tool, nhấp và kéo để tạo ra các trường hợp mới của biểu tượng của bạn.

Có một vài điều khác mà bạn có thể làm với Symbol Tool Spray. Chuyển sang Symbol Spinner và nhấn chuột và kéo để thay đổi hướng của trường. Các mũi tên sẽ trỏ trực tiếp để xoay.

Để tạo ra các kích thước ngẫu nhiên, chọn Symbol Sizer và bấm vào để phóng to các biểu tượng. Bạn có thể giữ phím Alt/Option để giảm kích thước quá.

Cuối cùng, chúng ta sẽ bị ố nó với một màu vàng. Chọn Symbol Stainer và chọn màu vàng cho màu nền trước. Click vào khu vực bạn muốn để vết nó với. Đi qua các khu vực một lần nữa nếu bạn muốn có một vết bẩn mạnh hơn.

Mở rộng đối tượng Symbol

Nếu bạn cần phải mở rộng các biểu tượng các đối tượng với các đường dẫn, bạn có thể đi các biểu tượng Palette và chọn Phá vỡ liên kết để Symbol.

Chỉnh sửa biểu tượng của bạn

Để thực hiện thay đổi cho bạn các biểu tượng, kéo một bản sao của biểu tượng của mình vào artboard, nhấp đúp chuột vào nó và nó sẽ cảnh báo bạn rằng những thay đổi sẽ được áp dụng cho tất cả các trường hợp của mình. Thực hiện thay đổi của bạn và bạn sẽ thấy rằng nó sẽ tự động cập nhật chính nó.

Đối với Illustrator CS2 hoặc dưới đây: Kéo một bản sao của biểu tượng của bạn để vẽ. Tới Object> Expand để mở rộng biểu tượng của bạn. Làm cho các thay đổi mà bạn muốn. Giữ phím Alt/Option và kéo nó qua biểu tượng cũ trong các biểu tượng Palette để thay thế nó.

 

Leave a Comment

0904345370
ㅤㅤ-----LIÊN HỆ