Sử dụng Notes và thêm Comments trong InDesign – Tự học Indesign

Các chế độ ghi chú và thêm chế độ có Comment trong InDesign. Node có thể được thêm vào, nhưng không nhìn thấy được trong cơ thể của văn bản, thay vì các note này là ẩn và có thể được xem trong bảng ghi chú hay trong Story Editor.

Tham khảo : Lớp học Indesign tại Hà Nội ở Enter Focus Academy

Vị trí

Có một vài tùy chọn xem khi làm việc với các ghi chú. Note có bảng riêng của mình mà có thể được tìm thấy bằng cách vào Window> Editorial> Notes.

Ngoài ra, kích một lần trong một khung văn bản hiện hành và đi vào Type > Notes. Ở đây bạn sẽ được trình bày với các tùy chọn liên quan đến chú ý trong một trình đơn thả xuống.

Thêm ghi chú – Adding notes

Để đầu vào một ghi chú, sử dụng công cụ Type và nhấp vào một điểm mà bạn muốn lưu ý để được vị trí. Điều hướng đến bảng chú giải và nhấn nút New Note. Bây giờ, thêm ghi chú của bạn trong bảng điều khiển Notes.

Bạn cũng có thể thêm một note mới bằng cách click chuột phải vào chỗ bạn muốn thêm các note và di chuyển xuống đến New Note.

Để xem các dấu hiệu lưu ý trong tầm nhìn Layout vào View> Extras> Show Notes. Một tạ sẽ xuất hiện trong tầm nhìn Layout chỉ thị nơi bạn thêm vào các note.

Để thay đổi màu sắc của các barbell đi InDesign> Preferences> Notes. Sử dụng trình đơn thả xuống để chọn màu sắc ưa thích của bạn và nhấn OK.

Chuyển đổi văn bản đến một ghi chú

Nếu bạn đang xóa văn bản nhưng có một khả năng nó có thể cần một lần nữa sử dụng các phương pháp sau đây để tránh mất nó. Chọn bản sao với công cụ Type, click chuột phải và di chuyển xuống để Chuyển đổi sang Lưu ý. Các văn bản sẽ được gỡ bỏ từ các tài liệu và được đặt trong bảng điều khiển Notes.

Để chuyển đổi các note trở lại văn bản, điều hướng đến các điểm đánh dấu note thông qua bảng điều cần chú ý sử dụng các nút next/previous. Tới menu fly out và chọn Convert to Text.

Viewing notes

Như đã đề cập trước đó, bạn có thể xem các note của bạn bằng cách sử dụng nút ‘next/previous‘ thông qua bảng Notes. Ngoài ra các note có thể được xem qua các biên tập Story. Để làm điều này click một lần trong khung văn bản với công cụ Type và sử dụng ngắn cắt Command + Y. Story Editor sẽ mở ra và note sẽ được chứa trong một hộp giữa hai mũi tên. Điều đáng nói rằng bạn có thể sử dụng bảng note ‘Go To Next/previous‘ nút để điều hướng thông qua các note trong sổ Story Editor.

 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ