Tạo Frame Compound trong InDesign – Tự học Indesign

Bằng cách pathfinder panel trong InDesign, nó có thể tạo ra một Frame Compound có thể được sử dụng để nhập một số hình ảnh với việc tạo ra một hiệu ứng độc đáo khi bạn học InDesign.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách tạo ra một số lượng Frame hình để làm việc với. Chọn công cụ Rectangle Frame từ các công cụ hoặc sử dụng hộp Shortcut=F, nhấp và kéo để tạo ra các Frame.

Bước 2

Vào Window> Object và Layout> Pathfinder. Bạn sẽ được trình bày với một bảng điều khiển nổi.

Bước 3

Sử dụng công cụ Selection Tool, Shortcut = V, chọn những bức ảnh bạn muốn hợp chất.

Bước 4

Trên bảng tìm đường xác định vị trí các nút Add và bấm vào nó để hợp chất Frame. Các Frame hình sẽ mất đường chéo của họ và một tập hợp các đường chéo sẽ trải rộng trên khắp các Frame pháp hữu vi.

Bước 5

Rời khỏi Frame địa điểm đã chọn một hình ảnh bằng cách vào File> Place hoặc bằng cách sử dụng phím tắt Ctrl + D. Chọn một hình ảnh để chèn và nhấn OK.

Bước 6

Để thay đổi vị trí của hình ảnh nhập khẩu chọn công cụ Direct Selection và nhấp vào bên trong Frame. Một con trỏ bàn tay sẽ xuất hiện, sử dụng điều này để click và kéo hình ảnh.

Bước 7

Ngoài các hình ảnh có thể được sửa đổi bằng cách sử dụng các tùy chọn lắp bằng cách đi đến Object> Fitting.

Bước 8

Để phát hành một Frame Compound , chọn công cụ Selection Tool, nhấp một lần vào Frame hợp và đi đến Object> Path> Nhả Compound Path.

Ngay khi ra mắt hình ảnh sẽ được chứa trong một Frame và phần còn lại sẽ được để trống.

 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ