Tạo một file mới trong Illustrator – Tự học Illustrator

Học Illustrator cũng có một số nét giống với học photoshop, trước khi bạn muốn làm thì bạn cần phải mở một file mới rồi mới làm việc được. Như vậy, các bước dưới đây sẽ cho các bạn thấy được.

Tham khảo : Lớp học Illustrator tại Hà Nội

Create New Document

Tới File> New Document để tạo ra tài liệu đầu tiên của bạn. Gõ vào một tên cho tài liệu và nhấn Advanced để chọn RGB cho Color Mode như chúng tôi sẽ được làm việc cho màn hình. Nhấn Ok sau đó

Illustrator Workspace

Dưới đây là những không gian làm việc và một số thuật ngữ phổ biến để gọi nó. Nếu bạn đang sử dụng mới nhất Adobe Illustrator CS3, bạn sẽ nhận thấy thiết kế mới cho Floating Palette. Phần còn lại trông như nhau.

Toolbox

Đây là hộp công cụ tiện dụng mà chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên nhất. Theo mặc định, nó đi kèm trong một cột duy nhất như thể hiện trong hình trên. Để chuyển đổi nó trở lại với 2 cột cũ hộp công cụ, bạn có thể chỉ cần nhấp vào mũi tên nhỏ phía trên bên trái để chuyển đổi nó thành 2 cột. Một số công cụ như Rectangle có nhiều công cụ ẩn. Để mở rộng, chỉ cần bấm và giữ biểu tượng để lộ tất cả những công cụ tương tự theo nhóm đó.

Floating Palette

Đây là bảng màu nổi trong đó có chứa các thuộc tính cho hình dạng của chúng tôi. Nó thường được dùng để thay đổi màu sắc và chiều rộng đột quỵ.

Lưu tập tin AI

Hãy chọn các loại và nhấp chuột vào artboard và gõ một số văn bản. Sau đó, bạn vào File> Save. Chọn Adobe Illustrator (*. AI) cho loại tập tin và đặt tên là “Đầu tiên Vẽ”. Nhấn Ok sau đó. Để phần còn lại của các thiết lập mặc định như. Bạn đã thành công lưu file đầu tiên của bạn. Để tạo nhiều bất kỳ thay đổi bạn chỉ có thể mở các tập tin Adobe Illustrator.

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ