Hướng dẫn thực hành CorelDRAW: Vẽ cái ô trong CorelDRAW với công cụ Smart Fill

Vẽ cái ô trong CorelDRAW với công cụ Smart Fill

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn thực hành vẽ cái ô trong CorelDRAW với công cụ Smart Fill.

Vẽ cái ô trong CorelDRAW: Vẽ tán ô

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 1:

Khởi động CorelDRAW, tạo tài liệu mới

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 2:

Nhấn F7 chọn công cụ Elipse, nhấn giữ phím Ctrl và kéo chuột để vẽ một hình tròn lớn.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 3:

Nhấn tổ hợp Ctrl+C rồi tiếp tục là Ctrl+V; hoặc nhấn phím + ở bàn phím số bên tay phải (nếu có) để nhân bản hình tròn vừa mới tạo.

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 4:

Nhìn lên thanh Property, kiểm tra xem biểu tượng Lock Ratio đã bật chưa, nếu chưa thì nhấn vào để có biểu tượng cái khóa đang khóa. Điều này sẽ khóa tỷ lệ của đối tượng khi ta thay đổi kích thước của nó.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 5:

Tại trường Scale Factor, nhấp đúp chuột vào con số 100% để chọn nó, sau đó nhập giá trị mới là 20 rồi nhấn Enter để thay đổi kích thước cho hình tròn vừa nhân bản.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 6:

Nhấn giữ phím Shift, click chọn hình tròn bé, rồi click chọn tiếp hình tròn to; nhấn L để gióng hàng trái cho cả hai.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 7:

Chọn hình tròn nhỏ, nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chuột vào điểm điều khiển hình vuông màu đen bên hông trái và kéo lật sang phía phải; sau đó vẫn giữ phím Ctrl và phím trái chuột, nhấp thêm phím chuột phải để tạo bản sao cho hình tròn nhỏ.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 8:

Nhấn tổ hợp phím Ctrl+R để lặp lại thao tác lật và nhân bản đổi tượng 3 lần, sao cho tạo đủ 5 hình tròn nhỏ.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 9:

Kiểm tra tùy chọn Snap to đã bật chưa, nếu chưa bật thì bật nó lên với tùy chọn Snap to Object. Kiểm tra thêm menu View, nếu tùy chọn Dynamic Guides chưa bật thì cũng bật nó lên.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 10:

Chọn công cụ 3-Point Curve, đưa trỏ chuột vào điểm giao nhau giữa 2 hình tròn nhỏ bên trái, khi hiện lên chữ quadrant màu xanh, thì nhấp phím chuột trái, kéo lên đỉnh của hình tròn lớn, cho tới khi cũng hiện lên chữ quadrant thì nhả phím chuột; rê chuột để điều chỉnh độ cong, khi ưng ý thì nhấp chuột thêm lần nữa để kết thúc thao tác.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 11:

Lặp lại thao tác với các điểm giao còn lại.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Tô màu cho tán ô

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 12:

Chọn công cụ Smart Fill, thiết lập màu trong trường Fill Options và tô vào vùng giao khép kín mà chúng ta vừa tạo để làm các múi cho cái ô.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 13:

Nhấn phím cách (Space Bar) để chuyển về công cụ Pick, nhấn giữ phím Alt, nhấp và kéo chuột để tạo vùng chọn chạm vào hình tròn to và cả 5 hình tròn nhỏ để chọn chúng, sau khi chọn được, nhả chuột và nhấn Delete để xóa bỏ các hình tròn.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cán ô

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 14:

Chọn công cụ 2-Point Line, gióng đúng vị trí giữa cái tán ô rồi kéo xuống dưới, tạo thành 1 đường thẳng để làm cán ô. Nhấn Shift+PgDn để đưa đường vừa vẽ xuống dưới tán ô.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cái tay cầm cho ô

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 15:

Chọn công cụ Elipse và vẽ một hình tròn nhỏ để làm tay cầm ô. Tại thanh Property, nhấp chọn vào trường Starting and Ending Angles và sửa nội dung thành 180 và 360, nhấn Enter để đưa nó về nửa hình tròn.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 16:

Chọn nửa hình tròn và đường thẳng vừa vẽ, nhấn L để gióng trái cho cả 2. Sau đó kéo cho nửa đường tròn sát vào điểm cuối của đường thẳng.

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 17:

Sử dụng lệnh Weld hoặc Combine để kết hợp đường thẳng và nửa đường tròn. Sau đó nhấn F10 để gọi công cụ Shape; quét chọn vào vùng tiếp giáp giữa đường thẳng và nửa đường tròn để chọn 2 điểm điều khiển tại đó; trên thanh Property, nhấn chọn nút lệnh Join two nodes để nối 2 điểm đó.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 18:

Vẫn dùng công cụ Shape (F10), kích đúp vào một điểm trên đoạn thẳng để tạo một điểm điều khiển mới. Nhấp tiếp vào lệnh Break Curve để bẻ đôi điểm điều khiển vừa tạo.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 19:

Nhấn Ctrl+K để tách 2 nửa ở 2 bên của điểm điều khiển vừa tạo. Sau đó click vào điểm trống trong trang rồi lại chọn lại nửa đường cong; nhấp chuột phải vào 1 ô màu bất kỳ bạn muốn để tô màu mới cho nó.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Vẽ cái ô trong CorelDRAW – Bước 20:

Trên Property bar, gán độ dày cao hơn cho đoạn vừa tô để làm tay cầm cho cán ô. Nhấn Ctrl+A, để chọn hết, sau đó Ctrl+G để Group chúng lại.

vẽ cái ô trong CorelDRAW

Bây giờ cùng xem kết quả.

Các bạn có thể xem video hướng dẫn chi tiết ở đây

Bây giờ tới lượt các bạn thử nghiệm!

GiangPM

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ