Bộ nhận diện thương hiệu Dự án BĐS Hana Bro’s Haus

Bộ nhận diện thương hiệu Dự án BĐS Hana Bro’s Haus

Hana Bro's Haus

 

Hana Bro's Haus

Hana Bro's Haus

Giới thiệu về dự án bất động sản

Hana Bro's Haus

Ý nghĩa của logo

Hana Bro's Haus

Quy chuẩn của logo

Hana Bro's Haus

Dạng thức thể hiện của logo: logo bản đầy đủ và chỉ có biểu tượng

Hana Bro's Haus

Quy định về khoảng cách an toàn khi sử dụng logo

Hana Bro's Haus

Quy định về màu sắc khi sử dụng logo

Hana Bro's Haus

Hana Bro's Haus

Quy định về kích thước tối thiểu khi sử dụng logo

Hana Bro's Haus

Quy định các trường hợp được phép sử dụng

Hana Bro's Haus

Quy định các trường hợp không được phép sử dụng

Hana Bro's Haus

Quy định về Typeface chính

Hana Bro's Haus

Quy định về Typeface bổ trợ

Hana Bro's Haus

Bộ ấn phẩm văn phòng Hana Bro’s Haus

Hana Bro's Haus

Bộ ấn phẩm văn phòng: Danh thiếp – Name Card

Hana Bro's Haus

Bộ ấn phẩm văn phòng: Thẻ nhân viên

Hana Bro's Haus

Bộ ấn phẩm văn phòng: phong bì cỡ nhỏ – 1/3 A4 Envelope

Hana Bro's Haus

Bộ ấn phẩm văn phòng: Phong bì cỡ lớn – A4 Envelope

Hana Bro's Haus

Bộ ấn phẩm văn phòng: Giấy viết thư – Letterhead

Hana Bro's Haus

Bộ ấn phẩm văn phòng: Kẹp tài liệu, giới thiệu về dự án và các căn hộ

Bộ ứng dụng truyền thông Hana Bro’s Haus

Hana Bro's Haus

Bộ ứng dụng truyền thông: Poster quảng bá căn hộ

 

Hana Bro's Haus

Bộ ứng dụng truyền thông: Biển thông báo dán bên ngoài căn hộ được rao bán

Hana Bro's Haus

Bộ ứng dụng truyền thông: Bảng hiệu, phướn, cờ

Hana Bro's Haus

Bộ ứng dụng truyền thông: Quà mừng tân gia dành cho khách hàng

 

 

 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ