website download ảnh vector free (tiếp)

Ảnh vector được định ra bằng tọa độ, đường theo các phương trình toán học vì vậy khi được kéo giãn sẽ không làm mất chất lượng hình ảnh, chúng được sử dụng nhiều cho việc in ấn quảng cáo, ảnh động flash và được các nhà thiết kế yêu thích sử dụng vì tính co giãn của nó. Bài viết sau thống kê và giới thiệu đến các bạn rất nhiều website cung cấp cho các bạn các dạng ảnh vector này.

1.http://www.vectorvault.com/

2.http://vector4free.com/

3. http://coolvectors.com/

4. http://www.vecteezy.com/

vectorfree1

5. http://www.bittbox.com/

6. http://www.freevectors.net/

7. http://www.freevectors.com/

8. http://www.keepdesigning.com/

9. http://www.creativosonline.org/

vetorfree2

10. https://dragonartz.wordpress.com/

11. http://www.vectorportal.com/

12. http://www.vectorjunky.com/

13. http://dezignus.com/category/vector/

14. http://vectorart.org/

15. http://www.free-vectors.com/

16. http://webdesign-easy.com/

17. http://www.brandsoftheworld.com/

18. http://www.braincorp.it/exp/vectorlove/

19. http://svg-cards.sourceforge.net/

20. http://www.logotypes101.com/

21. http://roundpixel.org/?page_id=11

22. http://blog.spoongraphics.co.uk/category/freebies

23. http://www.clipart-design.com/freeclipart.htm

24 http://www.logotemplater.com/

25. http://clipart.magicpeople.org/

26. http://www.snap2objects.com/category/freebies/

27. http://www.designers-revolution.com/search/label/Illustrator

28. http://www.deviantart.com/browse/all/resources/vector/

29. http://www.free-logotypes.com/

30. http://www.vector-cartoons.com/

31. http://vectorwallpapers.net/

32. https://www.vectorstock.com/home/

33. https://www.smashingmagazine.com/

34. http://today-free.com/category/design

35. http://www.designbum.net/

36. http://dezignus.com/category/vector/

37. http://qvectors.net/

38. http://www.vectorjungle.com/

Nguồn: ST

Tham khảo thông tin về khóa học illustrator trên nền ảnh vector tại Enter Focus Academy.

 

 

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ